Projekty unijne realizowane przez iSMA CONTROLLI Poland (dawniej Global Control 5)

TYTUŁ PROJEKTU:
Designing modified electronics solutions and developing a design for housings for MINI, MIX modules and AAC20 freely programmable controllers

Project number: POIR.02.03.02-14-0137 / 20

The subject of the project will be R&D services related to:

 1. designing modified electronics solutions for the MINI and MIX input/output modules and the AAC20 family of freely programmable controllers, and
 2. development of a new design line of housings for MINI and MIX input/output modules and a family of freely programmable AAC20 controllers with dimensions of 2M, 5M, 6M and 9M, where 1M is the size of the modular housing in accordance with DIN 43880 (other sizes are its multiples).

The result of the design activities will be a product innovation consisting in the development of an improved version of the MINI and MIX I / O modules and the AAC20 family of freely programmable controllers, as well as the development of a new design for enclosures. As a result of the project, technological documentation will be created that will enable the implementation of the developed products into production.

The products improved as a result of the project will have the following features:

 • they will complement the existing product solutions of Global Control 5 S.A.
 • will be integrated with iSMA building automation systems.
 • will be easy and convenient to use, including by disabled people, children and the elderly.
 • will be characterized by high aesthetic values, increase the “visual attractiveness” of the product and indicate belonging to the “premium class”.

The basic material for designing new design lines of enclosures will be plastic, which must have the cURus mark, and CCN: QMFZ2 / 8.

The parameters of the improved products will be confirmed during R&D works by:

 1. Research with the inclusion of end-users
 2. Modification of electronics and module casings of the new design-line
 3. Development of the conceptual and detailed design of the complete design line of the housings
 4. Development of a prototype and technological parameters of an improved product
 5. Laboratory tests of device prototypes (quality assessment, ergonomics and technological costs in target production).

The project aims to introduce by the Applicant improved BMS-building automation products to the domestic and foreign market by:

 • modifying the electronics of modules and drivers
 • defining the final technical features of improved products,
 • defining the functional and aesthetic features of the new design-line
 • development of a new design of the enclosures
 • making prototypes of improved products
 • testing prototypes
 • development of technical documentation enabling the production of improved products.

The scope of the services of the scientific unit will include the implementation, demonstration, checking and testing of the prototype of the improved product (housing with modified electronics) and tests of the physical form of the design project, execution of a trial series of the developed product, determination of the final form of the product ready for commercialization, which will enable the implementation of the developed product models for business economic activity of the Applicant immediately after the completion of the project.

Co-financing amount: PLN 339 700.17

TYTUŁ PROJEKTU:
The Polish Technological Bridges – Canada

The Polish Technological Bridges project is co-financed by the European Regional Development Fund under Priority Axis III – Support for innovation in enterprises; Measure: 3.3. Support for the promotion and internationalization of innovative enterprises, the Intelligent Development Operational Program 2014-2020. Agreement number: POIR-03.03.01-00-0001 / 17-00.

The aim of the Polish Technological Bridges project is: Support for the promotion and internationalization of innovative enterprises Beneficiary: Polish Investment and Trade Agency S.A.

Co-financing of the project from the EU: PLN 149,981,321.60, co-financing from the state budget PLN 118,678.40, total value of the project: PLN 150 100,000.00.

TYTUŁ PROJEKTU:
Nowa generacja sterowników komfortu RSC i DDC wraz z innowacyjną otwartą platformą sprzętowo-programową „Edge BMS Platform ready for IoT connectivity”

Projekt nr: POIR.01.01.01-00-1009/19

„Edge BMS Platform ready for IoT connectivity” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Priorytet I „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Cel projektu:
Poprawa konkurencyjności firmy Global Control 5 na rynkach globalnych, która zostanie osiągnięta poprzez opracowanie i przygotowanie do wdrożenia dwóch innowacyjnych linii sterowników komfortu pomieszczeń typu Comfort Room RSC (Room solution controller,) oraz typu DDC (Direct digital controller) oraz stworzenie innowacyjnej platformy sprzętowo-programowej o nazwie „Edge BMS Platform ready for loT connectivity” dedykowanej dla systemów automatyki budynkowej (dalej jako BMS).

Nowy otwarty, zintegrowany i rozproszony system będzie się składał z trzech warstw funkcjonalnych:

1. Frameworku (FW)-czyli nowego systemu operacyjnego dla urządzeń w systemach BMS, obsługującego nowe, innowacyjne typy sterowników i pozwalającego na ich programowanie w trybie online

2. Tools Setup (TS)- specjalistycznej aplikacji dla innowacyjnych typów sterowników pozwalającej na ich programowanie i pełne zarządzanie w trybie online

3. Dwóch typów sterowników: mniejszego Comfort Room RSC dla mniejszych przestrzeni oraz DDC sterownik (kontroler) strefowy dla większych przestrzeni

Projekt zakłada przeprowadzenie:

a) badań przemysłowych
b) eksperymentalnych prac rozwojowych umożliwiających osiągnięcie POZIOMU IX TRL oraz stworzenie gotowego do implementacji innowacyjnego systemu sterowania automatyką budynkową.

TYTUŁ PROJEKTU:
Rozwój potencjału eksportowego firmy Global Control 5 Sp. z o.o. na rynkach Ameryki Północnej, Australii i Oceanii

Global Control 5 Sp. z .o.o. realizowała projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020); Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości; Numer i nazwa Działania 3.2 Internacjonalizacja MŚP; Numer i nazwa Poddziałania 3.2.2 Modele biznesowe.

Cel projektu: wzrost sprzedaży na rynkach międzynarodowych produktów automatyki budynkowej oferowanych przez firmę Global Control 5 Sp. z o.o.,  podpisanie nowych kontraktów w Ameryce Płn. i/lub Australii i Oceanii poprzez wdrożenie certyfikacji produktów Global Control 5 Sp. z o.o. oraz opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju eksportu obejmującego rynki Ameryki Płn., Australii i Oceanii.

Dofinansowanie projektu z UE: 175 122,30 pln

TYTUŁ PROJEKTU:
Promocja produktów firmy Global Control 5 Sp. z o.o. na rynkach USA, ZEA i Brazylii

Global Control 5 realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”.

Cel projektu: promocja branży IT/ICT poprzez uczestnictwo w działaniach promocyjnych na rynkach zagranicznych i międzynarodową promocję innowacyjnych produktów.

Dofinansowanie projektu z UE: 584 846,64 pln

Kontakt

iSMA CONTROLLI Poland S.A.
ul. Budowlanych 27
80-298 Gdańsk
tel. +48 58 573 12 13

Dział wsparcia

support@ismacontrolli.com
+48 785 883 290

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st Warszawy w
Warszawie, XIV wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy 100 000 PLN

KRS: 0000809012
NIP: 5252607299

REGON: 360592757
BDO: 000013370

Projekty unijne realizowane przez iSMA CONTROLLI Poland (dawniej Global Control 5)