Polityka jakości

Polityka Systemu Zarządzania Jakością

Firma iSMA CONTROLLI Poland S.A. (iCP) działa na globalnym rynku technologii automatyki budynkowej (BMS). iCP projektuje i produkuje inteligentne systemy zarządzania automatyką budynkową. W najbliższych latach pragniemy rozwijać naszą firmę, umacniać jej pozycję na rynku, poprzez wprowadzanie na rynek nowych, innowacyjnych rozwiązań. Pragniemy, aby Spółka postrzegana była, jako godny zaufania partner i w pełni zasłużyła na miano lidera w swojej branży. Jakość oferowanych produktów oraz zadowolenie i satysfakcja klienta jest naszym najwyższym priorytetem. Obserwujemy rynek oraz reagujemy na potrzeby, opinie i oczekiwania zgłaszane przez naszych obecnych i potencjalnych klientów. Koncentrujemy się na zrozumieniu Klienta, wykorzystując doświadczenie i kompetencje, potwierdzone przez międzynarodowych klientów BMS, oraz w oparciu o zmieniające się wymagania międzynarodowych rynków.
Bazując na trendach technologicznych i potrzebach klientów projektujemy nowe rozwiązania. Proces konstrukcji oparty jest na nowoczesnych metodykach prowadzenia projektów zapewniających efektywne jakościowo tworzenie nowych produktów.
Proces produkcyjny jest obsługiwany i nadzorowany przez doświadczonych specjalistów oraz wdrożone i doskonalone systemy wspierające, pozwalające na powtarzalną i stabilną jakościowo produkcję urządzeń. Nieustannie podnosimy kompetencje naszych pracowników oraz motywujemy ich do identyfikowania się z firmą oraz rzetelnego wykonywania obowiązków służbowych. Stosujemy komponenty i materiały gwarantujące powtarzalną jakość naszych wyrobów, a także wyznaczamy i egzekwujemy wymaganą jakość pracy od naszych współpracowników oraz podwykonawców. Zapewniamy wymagane zasoby infrastrukturalne oraz środowiskowe gwarantujące ciągłość naszych procesów, a także ich skuteczność i efektywność. Dbamy o minimalizację negatywnego wpływu na środowisko/ekosystem poprzez stosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku. Zapewniamy bezpieczne i higieniczne warunki pracy respektując tym samym obowiązujące wymagania prawne i standardy branżowe.

W myśl powyższego, deklarujemy zgodność i ciągłe doskonalenie funkcjonującego w naszej firmie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiem międzynarodowej normy ISO 9001:2015, wylistowano poniżej elementy systemu zarządzania: •

 1. Standardy Systemu Zapewnienia Kontroli i Doskonalenia Jakości:
  • Metodyki zarządzania projektami
  • Proces weryfikacji jakości produktu podczas trwania projektu wraz z walidacją
  • Proces audytów zewnętrznych i wewnętrznych
  • Proces zarządzania zmianą
  • Elektroniczny system ERP – SAP B01
  • Narzędzia wspierające proces projektowy do organizacji zadań, dokumentacji i zgłaszania błędów – Confluence, Jira, SVN, GIT
  • Proces certyfikacji produktów weryfikujący spełnienie wymogów rynkowych i prawnych
  • System kwalifikacji i oceny dostawców i komponentów
  • System kontroli wejściowej komponentów i materiałów
  • Cykliczne przeglądy KPI w obszarze produkcji
  • System kontroli wyrobu i procesu w obszarze produkcji
  • System ochrony ESD
  • System kontroli jakości i kalibracji narzędzi produkcyjnych
  • Zgodność z wymogami środowiskowymi: ROHS i REACH
  • Zgodność z wymogami IPC-A-610, IPC-A-600
  • System śledzenia historii produktu i komponentów
  • Analiza awaryjności produktów i wprowadzanie akcji korygujących
 2. Nasze Kompetencje:
  • Znajomość i doświadczenie w wykorzystaniu narzędzi jakościowych
  • Certyfikowani testerzy ISTQB
  • Certyfikowany trener IPC-A-610
  • Szkolony zespół IPC-A-610
  • System szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych
  • System podnoszenia kwalifikacji pracowników
  • Stały udział w konferencjach jakościowych i branżowych.

Powyższa Polityka Jakości została zakomunikowana w organizacji i podlega systematycznemu przeglądowi pod względem przydatności i aktualności. Jako Zarząd iSMA CONTROLLI Poland S.A. deklarujemy nasze pełne zaangażowanie w realizację postanowień niniejszej Polityki Jakości.

Kontakt

iSMA CONTROLLI Poland S.A.
ul. Budowlanych 27
80-298 Gdańsk
tel. +48 58 573 12 13

Dział wsparcia

support@ismacontrolli.com
+48 785 883 290

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st Warszawy w
Warszawie, XIV wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy 100 000 PLN

KRS: 0000809012
NIP: 5252607299

REGON: 360592757
BDO: 000013370

Projekty unijne realizowane przez iSMA CONTROLLI Poland (dawniej Global Control 5)