Polityka prywatności

Definicje

Dane osobowe: Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej /art. 4 p. 1 RODO

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Kraj trzeci: kraj znajdujący się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

Privacy Shield: porozumienie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską w zakresie ochrony danych osobowych

Informacje dotyczące
polityki prywatności

Na tej stronie wyjaśniamy –w przystępny i przejrzysty sposób – jakie Twoje dane osobowe zbieramy i w jaki sposób je przetwarzamy.
Dane osobowe odnoszą się do wszystkich informacji, które mogą nam coś o Tobie powiedzieć lub które możemy z Tobą powiązać.
Dotyczy to Twojego imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz adresu IP. Przetwarzanie rozumiemy jako wszystko, co możemy zrobić z takimi danymi, np. ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, zmienianie, organizowanie, wykorzystywanie, ujawnianie, przekazywanie lub usuwanie
Udostępniasz nam swoje informacje osobowe, gdy rejestrujesz się na naszej stronie internetowej poprzez formularz rejestracyjny, korzysta z naszych produktów lub kontaktujesz się z nami za pośrednictwem jednego z naszych kanałów komunikacji.

Jakie dane osobiste zbieramy
i dlaczego je zbieramy

Dane osobowe, które zbieramy, obejmują:
• Dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i adres IP Twojego komputera lub urządzenia mobilnego
• Dane na temat zachowań i preferencji internetowych, takie jak adres IP Twojego urządzenia mobilnego lub komputera i strony, które odwiedzasz  w witrynie www.globalcontrol5.com

Co robimy z Twoimi
danymi osobowymi

Używamy Twoich danych osobowych wyłącznie z uzasadnionych powodów biznesowych. Dotyczy to poniższych okoliczności:
• Administracja: przechowując Twoje dane logowania umożliwiamy Ci zalogowanie się do swojego konta na naszej stronie np. w celu pobrania dokumentacji do naszych produktów
• Marketing: możemy wysyłać do Ciebie wiadomości e-mail z ofertą produktów oraz informacjami na temat wprowadzonych zmian w dotychczasowych produktach
• Realizacja umów: Twoje dane osobowe są nam niezbędne do zawarcia i realizowania praw i obowiązków wynikających z umów, która możemy z Tobą zawrzeć.

Czy udostępniamy
Twoje dane

Nie udostępniamy Twoich danych. Przechowujemy je wyłącznie w celach marketingowych oraz kontaktu z Tobą.

Jak długo przechowujemy
Twoje dane osobowe

Możemy przechowywać Twoje dane osobowe
wyłącznie tak długo, jak wyrażasz na to zgodę.

W jaki sposób chronimy
Twoje dane osobowe

Aby chronić Twoje dane, w całej naszej organizacji stosujemy polityki i standardy wewnętrzne. Takie polityki i standardy okresowo aktualizujemy, aby utrzymać ich ciągłą zgodność z przepisami i zmianami na rynku. W szczególności, a także zgodnie z przepisami prawa, stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne (polityki i procedury, środki bezpieczeństwa IT itp.), aby zagwarantować poufność i integralność Twoich danych osobowych, a także sposobu ich przetwarzania.
Ponadto pracownicy iSMA CONTROLLI Poland S.A. podlegają zobowiązaniom dotyczącym poufności i nie mogą niezgodnie z prawem ani niepotrzebnie ujawniać Twoich danych osobowych.

Twoje prawa i sposób,
w jaki ich przestrzegamy

Przestrzegamy Twoich praw jako klienta do określenia, w jaki sposób wykorzystywane są Twoje dane osobowe. Prawa te obejmują:

Prawo dostępu do informacji
Masz prawo zwrócić się do nas, aby otrzymać zestawienie danych osobowych, które przetwarzamy.
Prawo do sprostowania danych
Jeśli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe, masz prawo zwrócić się do nas o ich sprostowanie.
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Możesz wnieść do nas sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych osobowych. Możesz również wnieść sprzeciw wobec otrzymywania od nas wiadomości handlowych, rezygnując ze subskrypcji, który znajduje się u dołu każdej handlowej wiadomości e-mail.
Prawo do ograniczenia przetwarzania
Masz prawo zwrócić się do nas o ograniczenie wykorzystania Twoich danych osobowych, jeśli:
• uważasz , że informacje są nieprawidłowe,
• przetwarzamy dane niezgodne z prawem,
Możesz zwrócić się do nas o usunięcie swoich danych osobowych, jeśli:
• nie są nam już one potrzebne do celów, dla których dane zostały zebrane,
• wycofujesz swoją zgodę na ich przetwarzanie i iSMA CONTROLLI Poland S.A. nie ma innej podstawy przetwarzania,
• sprzeciwiasz się przetwarzaniu przez nas Twoich danych do naszych prawnie uzasadnionych interesów, a nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione interesy przetwarzana danych i sprzeciw ten został uznany, lub w celu przesyłania spersonalizowanych wiadomości handlowych; w tym ostatnim przypadku zaprzestajemy przetwarzania danych w celach marketingowych
• przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem lub przepisy Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej wymagają, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe

Ciasteczka

Polityka plików “cookies” strony http://www.globalcontrol5.com:
1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
• możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
• dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
• do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego
6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

– Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
– Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
– Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
– Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

Osadzone treści z
innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Kontakt

W celu kontaktu z nami w sprawach zawartych w powyższej polityce prywatności prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@ismacontrolli.com

Kontakt

iSMA CONTROLLI Poland S.A.
ul. Budowlanych 27
80-298 Gdańsk
tel. +48 58 573 12 13

Dział wsparcia

support@ismacontrolli.com
+48 785 883 290

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st Warszawy w
Warszawie, XIV wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy 100 000 PLN

KRS: 0000809012
NIP: 5252607299

REGON: 360592757
BDO: 000013370

Projekty unijne realizowane przez iSMA CONTROLLI Poland (dawniej Global Control 5)